Een goede campagne start met een hersenscan!

Afbeelding1

Energie verbruiksoverzicht (Opower), energiebesparing door sociale vergelijking (niet door kennis)

Campagnes worden gebrui […]