Vertrouwen kan je uitlokken door positieve aandacht en oxytocine

Iemand vertrouwen is risicovol. De persoon die jij vertrouwt kan jou immers ben […]