Artikelen

/Artikelen/

Grenzeloze werkelijkheid

Op de A2, tussen Utrecht en Amster […]

Een goede campagne start met een hersenscan!

Afbeelding1

Energie verbruiksoverzicht (Opower), energiebesparing door sociale vergelijking (niet door kennis)

Campagnes worden gebrui […]

Building with Nature vraagt om slimmer inspelen op weerstand

omgaan-met-weerstand-bovenkamers […]

Fun theorie tegen zwerfafval (met video)

funafval

Zwerfafval in de openbare ruimte is een toenem […]

Cursus Duurzame energie van Euroforum

duurzame energieprojecten_500x300

Net als in 2014, 2015 en 2016 verzorgt Bovenkamers het onderdeel gedragbeïnvloed […]

Meer resultaat met workshop slimme gedragsbeïnvloeding

In één dagdeel leren u en uw collega’s hoe gedrag tot stand komt en hoe je mensen kunt aanzetten tot ander gedrag. De workshop slimme gedragsbeïnvloeding wordt op maat gemaakt voor uw opgaven. Bijvoorbeeld duurzamer gedrag van burgers, meer winnende offertes, overtuigen van bestuurders of effectieve […]

Rupsje nooitgenoeg zit bij ons allemaal in het hoofd!

rupsjenooitgenoeg

Van nature eten we graag vet en zoet eten. Dat is logisch want ons lichaam is ingericht op overleven in een omgeving met schaarse v […]

Zijn jouw maatregelen toevallig succesvol?

Als je rustig wilt werken in de trein, dan kies je voor de stilte coupé. Je kijkt boven de ramen of daar de tekst ‘Stilte’ staat en je stapt in. Mensen die willen praten letten hier minder goed op. Dat is logisch, want zij gaan er onbewust vanuit dat je overal met elkaar kunt praten. Stilte symbolen […]

Wat is de waarde van ervaring in gebiedsontwikkeling?

Vakmanschap komt na zo’n 10 jaar ervaring. Hersen- onderzoekers ontdekten dat schakers , violisten en basketballers tenminste 10.000 uren, met regelmatige feed back, hebben besteed aan hun vak, voordat ze tot de top behoren. Dat geldt waarschijnlijk ook voor gebiedsontwikkelaars. Er is echter één gr […]

Slimmer omgaan met weerstand bij realisatie van windmolens

Hieronder volgt de samenvatting van in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd als Thesisonderzoek binnen de Master Toegepaste Psychologie, Universiteit Utrecht. Het volledige rapport kunt u bekijken via:  Previous 1 2 3 Next