/Neuroscience500

Over Neuroscience500

Deze auteur heeft nog geen details ingevuld.
Neuroscience500 heeft tot nu toe 28 blogberichten geschreven.

Kunstenaars hebben een evolutionair voordeel

Persoonlijk heb ik het niet zo op de zweverige taal die op de een of andere manier vaak is verbonden met kunst. Maar ik kan wel genieten van sommige kunst. En waarom we kunst soms mooi vinden is natuurlijk te verklaren vanuit de werking van hersenen. Daarom deel ik graag heldere antwoorden op intere […]

Kunstenaars hebben een evolutionair voordeel 2018-10-01T13:40:39+00:00

Achteruitgang biodiversiteit onzichtbaar voor hersenen

De berichtgeving over planten en dieren in Nederland maakt een mens niet altijd vrolijk. Er zijn steeds minder insecten, weidevogels en natuurgebieden en steeds meer woestijnen van Engels raaigras. Zien wij als beleidsmakers, boeren en burgers dan niet dat er iets moet veranderen? Waarschijnlijk nie […]

Achteruitgang biodiversiteit onzichtbaar voor hersenen 2018-07-04T19:34:09+00:00

‘Daar en straks’ maakt een duurzaam coalitieakkoord makkelijker

Grootse vergezichten waren in de verkiezingscampagnes meestal ver te zoeken. Logisch. Onze hersenen zijn vooral geprogrammeerd voor overleven op korte termijn, dus met ‘emotie’ en het ‘hier en nu’ kan je makkelijker stemmen winnen. Een thema als duurzaamheid legt het al snel af tegen gratis parkeren […]

‘Daar en straks’ maakt een duurzaam coalitieakkoord makkelijker 2018-07-04T09:46:16+00:00

Privacy geven we automatisch weg

Veel mensen zijn tegen camera’s op straat en het beschikbaar stellen van gegevens aan overheden zoals in de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet). Tegelijkertijd geven mensen massaal hun privé gegevens over waar ze zijn, wat ze kopen en wat ze doen zomaar weg voor een […]

Privacy geven we automatisch weg 2018-07-04T09:46:33+00:00

Ogen open voor de blinde vlekken

Ons leven zit vol blinde vlekken. In onze waarneming zitten grote gaten door de beperkingen van onze ogen, hersenen en aandacht. Ook onze afwegingen zijn rommelig. We kunnen kansen en waarde van keuzes niet goed inschatten. Om die reden maken mensen niet makkelijk de meest gezonde, duurzame en veili […]

Ogen open voor de blinde vlekken 2018-07-04T09:46:59+00:00

Gezond en duurzaam gedrag uitlokken met ruimtelijk ontwerp

Onze hersenen zijn vooral gericht op ons eigen voortbestaan op korte termijn. Zelfs als onze eigen gezondheid op lange termijn gevaar loopt, veranderen we ons gedrag niet. Ongezond gedrag heeft op de korte termijn simpelweg te weinig consequenties. De kans op vroegtijdig sterven door fijnstof legt h […]

Gezond en duurzaam gedrag uitlokken met ruimtelijk ontwerp 2018-07-04T09:47:18+00:00

De logica van de liefde

De logica van de liefde is fascinerend. Niets is toevallig. Vrouwen ruiken of mannen veel testosteron hebben en mannen zien hoe vruchtbaar vrouwen zijn. De meeste elementen die voor liefde belangrijk zijn, zijn minstens zo belangrijk voor effectieve beïnvloeding van gedrag in onze leefomgeving. De l […]

De logica van de liefde 2018-07-04T09:48:21+00:00