Project omschrijving

Beleid op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling mobiliteit en milieu heeft veelal tot doel om het gedrag van doelgroepen, stakeholders of beslissers op een bepaalde manier te beïnvloeden. Beleidsmakers, managers en adviseurs werken dagelijks aan gedragsbeïnvloeding al zullen zij dit zelden zo benoemen. Als je slim inspeelt op werkelijke motieven van gedrag (dus niet op wat mensen je vertellen) dan kan je echt effectief beleid maken.

Bovenkamers helpt beleidsmakers, managers en adviseurs met het ontwikkelen van effectief beleid. Hiervoor biedt Bovenkamers kennis over het achterhalen van de werkelijke drijfveren, veel ervaring met het ontwikkelen van effectieve interventies en veel inhoudelijke expertise op gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu.

Enkele resultaten: Bovenkamers heeft ervoor gezorgd dan de beleidsmakers van Ministerie van EZ en RVO de industriële beslissers aanzetten tot meer energiebesparing. Gemeentelijke beleidsmakers in Brabant hebben handvaten gekregen voor het verminderen van zwerfafval. Milieucentra hebben praktische adviezen gekregen waarmee ze burgers en bedrijven duurzamere keuzes kunnen laten maken.

Besluit en beleidsadvies is onder meer verzorgd voor Ministerie van EZ, Regio West Brabant, Rijkswaterstaat, Ministerie I en M, RVO, MVO Nederland en diverse provincies en gemeenten.