Project omschrijving

Als je in korte tijd meerdere partijen wilt betrekken om kennis te nemen van, of bij te dragen aan een nieuwe ontwikkeling, dan is een symposium, workshop of overleg vaak een effectief middel. Maar als je een dergelijke bijeenkomst niet goed organiseert, dan creëer je je eigen weerstand.

brein_workshops

Als ervaren dagvoorzitter kan ik de kritische reacties van stakeholders ombuigen in constructieve verlangens. Ik heb veel ervaring met het voorzitterschap in kleine overleggen tot aan congressen met honderden bezoekers. Deze ervaring als voorzitter combineer ik met inhoudelijke kennis op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu. Juist rond onderwerpen in de fysieke omgeving ben ik als dagvoorzitter het sterkst. Want het is handig om reacties direct te kunnen koppelen aan belangen, inhoudelijke context en verleden.

Als panellid reageer ik op presentaties en discussies vanuit kennis en ervaring met gedragsbeïnvloeding. Hierbij belicht ik onder meer effectiviteit, weerstanden en advies over verleiding en duurzaam gedrag.

Opdrachtgevers waren onder meer Economic Board Utrecht, Greenport Aalsmeer, Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Bureau Stedelijke Planning. Zie referenties.