Project Description

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Bovenkamers een gedragstoets uitgevoerd voor diverse vormen van overlast in de bosgebieden in Bentwoud (nabij Zoetermeer). In samenwerking met handhavers, communicatie en beleidsmakers en boswachters zijn gedragsmaatregelen uitgewerkt.