Project Description

Voor zes gemeenten in het oosten van Noord Brabant heeft Bovenkamers in samenwerking met Communicatiebureau Tabula Rasa communicatieplannen opgesteld voor het verbeteren van afvalscheiding en voor het tegengaan van zwerfafval. In deze gemeenten scheiden huishoudens al 80% van hun afval. De ambitie om 100% te recyclen kan alleen gerealiseerd worden met slimme gedragsinterventies.