Advies beleid en gedragsbeïnvloeding

 • Uitlokken van gezond gedrag in ontwerp en beleid stationsgebied Utrecht (Ministerie van I en M en Gemeente Utrecht, 2016)
 • Communicatieplan afvalscheiding en zwerfafval gemeenten Oost Brabant (ODBN, 2016)
 • Verbetering landelijke campagnes afvalscheiding (Rijkswaterstaat, 2016)
 • Gedragstoets overlast in natuurgebied Bentwoud (Staatsbosbeheer, 2016)
 • Inzet van gedragsbeïnvloeding ten behoeve van meer energie efficiëntie in de industrie (Ministerie van Economische Zaken i.s.m. Britse Behavioural Insight Team, 2014- 2016)
 • Duurzaamheidsprogramma met gedragsinterventies (Prorail, 2016)
 • Advies omgevingsmanagement (Ministerie van EZ, 2015)
 • Vermindering van zwerfafval in 10 gemeenten middels gedragsbeïnvloeding (Gemeenten West Brabant, 2014-2015)
 • Omgaan met weerstand bij aanleg van windmolenparken (Rijkswaterstaat, 2013-2014)

Presentaties en workshops

 • Presentatie en workshop Change management voor duurzaamheidsprofessionals (Impact Academy, 2015, 2016, 2017)
 • College Milieucommunicatie (Universiteit Utrecht, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Vertrouwen in de hersenen, over samenwerking, (Portaal, 2016)
 • Presentatie over de rol van kennis in gedragsverandering (STOWA, 2016)
 • Workshop duurzaam toerisme (MVO Nederland, 2014)
 • Workshop effectief beïnvloeden voor strategisch adviseurs (Hollands Noorderkwartier, 2014)
 • Masterclass gedragsbeïnvloeding voor adviseurs (DPI Consultancy, 2014)
 • Interactieve presentatie weerstand in gebiedsontwikkeling (Ministerie van Economische Zaken, 2013)

Coaching van beleidsmakers

 • Coaching Wooncoaches en energieadviseurs (Deventer Energie, 2017)
 • Coaching Energieadviseurs (Duurzaam Thuis Twente, 2015, 2016)
 • Coaching beleidsmakers Boezemvisie (Hoogheemraadschap van Delfland, 2014-2015)
 • Coaching strategisch adviseur (Waterschap Reest en Wieden, 2013-2014)
 • Versterking samenwerking afdeling (Waterschap Reest en Wieden, 2012-2013)
 • Coaching beleidsadviseur bestuursdienst Gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2010-2011)

Dagvoorzitterschap en panel

 • Visiting Critic Gezond gedrag in Rijkswaterstaat projecten (Marco Broekman, 2017)
 • Deltacafé Waterbewustzijn, filmpremière Holland, Natuur in de Delta (RBO-West, 2015)
 • Expert Panel duurzaam ondernemen (Economic Board Utrecht, 2016)
 • Dagvoorzitter sponsorenoverleg RvB, Natuur en Milieucentrum Haarlemmermeer (NMCH, 2014)
 • Facilitatie stakeholderbijeenkomsten Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer (Greenpoort Aalsmeer, 2014)
 • Facilitatie workshop Ruimte voor Ruimte regeling (Provincie Hoord-Holland, 2014)
 • Facilitatie werkbijeenkomst Provinciaal Omgevingsplan Provincie Groningen (Provincie Groningen, 2014)

Tevreden opdrachtgevers