Bovenkamers helpt bij het duurzamer maken van gedrag

Met inzicht in hoe mensen keuzes maken kunnen we begrijpen hoe we het gedrag van burgers, bedrijven en overheden duurzamer, gezonder of veiliger kunnen maken. Inzet van kennis van gedrag maakt je effectiever en maakt je ook blijer omdat je minder weerstand krijgt.

Bovenkamers adviseert bestuurders, beleidsmakers, managers en adviseurs bij het maken van effectief beleid en bestuurlijke keuzes. Bovenkamers verzorgt interactieve presentaties en workshops over gedrag en gedragsbeïnvloeding in relatie tot diverse onderwerpen. Bovenkamers ondersteunt beleidsmakers, bestuurders en adviseurs vanuit ervaring met de werkomgeving en kennis van gedragsverandering.

Anjo Travaille werkte na zijn opleiding als milieutechnoloog ruim vijftien jaar in de fysieke leefomgeving aan projecten op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu. Anjo Travaille richtte in 2010  Bovenkamers op. Anjo studeerde daarbij nog neurowetenschappen en psychologie. In de combinatie van fysieke omgevining (milieutechnologie) en hoe mensen werken (neurowetenschappen en psychologie) ligt de basis van de manier waarop we duurzame, gezonde en veilige keuzes kunnen uitlokken. Voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties is de combinatie van deze inzichten grotendeels onontgonnen terrein. In de praktijk focussen partijen zich teveel op het zenden van inhoudelijk argumenten. Dit werkt niet! Dat weten veel organisaties ook wel.

Anjo Travaille heeft ervaring als beleidsmaker, adviseur, manager en als bestuurder (provincie en waterschap). Vanuit die verschillende posities en rollen kan hij gedragswetenschappen snel koppelen aan de praktijk. Het praktische doorvertaling van hersenwetenschap voor alle beslissers, beleidsmakers, managers en adviseurs is nuttig en tegelijk heel erg leuk!

Voor diverse opdrachten werkt Bovenkamers intensief samen met communicatie en gedragsexperts, inhoudelijke deskundigen en opleidingsbureaus. De belangrijkste in de afgelopen jaren zijn:

Gedragsverandering

Fysieke leefomgeving

Opleidingen

Klanten over Bovenkamers

‘Ik wilde een spreker die zowel de theorie als de praktijk van gedragsverandering echt goed kent. Ik kwam snel uit bij Anjo Travaille. Hij kan wetenschappelijke inzichten direct vertalen naar alledaagse opgaven.’

Prof. Dr. André Nijhof, Nyenrode Business Universiteit

‘Met een groot hoofd ben je niet slimmer!’

Peer (8 jaar), Montessorischool Utrecht

Tijdens het kennisfestival ‘Do facts matter?’vertelde Anjo dat kennis en feiten eigenlijk weinig invloed hebben op veel van onze keuzes. Dat inspireerde enorm! Ik wil hier graag mee aan de slag in onze vakgroep Kennis en advies –dijken.

Evelien van der Heijden, Waterschap Rivierenland

Complimenten voor de presentie over gedragsbeïnvloeding. Een mooie brug tussen enerzijds wetenschap en anderzijds de echte dagelijkse praktijk. En dan ook nog vanuit de psychologie!

Bram Hulseboom , Waterschap Drents Overijsselse Delta

Anjo heeft ons met zijn gedragskennis geholpen onze interventies gericht op energiebesparing in de industrie effectiever te maken.

Ellen Hoog Antink, Adviseur Duurzame Productketens RVO Nederland

Het gaat bij Anjo om de handeling zelf. Heel verfrissend om de menselijke motieven centraal te stellen en dan pas te kijken hoe je de die het beste kunt aanspreken voor het behalen van je duurzame doel. Veel van geleerd!

Mattijs Erberveld, Innovatie adviseur Rijkswaterstaat

Dit artikel sharen? Graag!