Het vergroten van effectiviteit en duurzaamheid van beslissingen van individuen en groepen is het doel van Bovenkamers. Bovenkamers beoogt om mensen beter gebruik te laten maken van de kennis vanuit de hersenwetenschap en de psychologie. Met deze kennis begrijpen bestuurders, beleidsmakers, managers en adviseur hoe mensen echt handelen en kunnen zij bijdragen aan duurzaam beleid dat echt werkt! Kennis van gedrag maakt mensen effectiever en bovendien blijer omdat ze minder weerstand krijgen en omdat ze begrijpen hoe je met weerstanden om kunt gaan.

MVO workshop

Bovenkamers adviseert bestuurders, beleidsmakers, managers en adviseurs bij het maken van effectief beleid en bestuurlijke keuzes. Bovenkamers verzorgt interactieve presentaties en workshops over gedrag en gedragsbeïnvloeding in relatie tot diverse onderwerpen. Bovenkamers coacht beleidsmakers, bestuurders en adviseurs vanuit ervaring met de werkomgeving en kennis van gedragsverandering. Daarnaast treedt Bovenkamers op als dagvoorzitter bij workshops en congressen op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu.

Anjo Travaille: milieukunde en gedragswetenschappen in fysieke omgeving

Na ruim vijftien jaar werkervaring op het gebied van besluitvorming in de fysieke leefomgeving ben ik gestart met Bovenkamer. Als beleidsmaker, adviseur, procesmanager en directeur heb ik vanuit diverse overheden en adviesbureaus gewerkt aan samenwerking tussen betrokken partijen en strategische keuzes op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu. Ik heb milieutechnologie, neurowetenschappen en psychologie gestudeerd. In deze combinatie ligt de basis van de manier waarop individuele en maatschappelijke keuzes worden gemaakt in de fysieke omgeving. Ik heb gemerkt dat de toepassing van deze kennis gek genoeg een grotendeels onontgonnen terrein is voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de praktijk focussen partijen zich op het zenden van inhoudelijk argumenten. Dit werkt niet! Dat weten veel organisaties ook wel.
Behalve als beleidsmaker, adviseur en manager heb ik ook ervaring als bestuurder, onder meer bij Hoogheemraadschap der Stichtse Rijnlanden, het waterschap van midden Nederland. Juist de verschillende posities en rollen die ik heb en had maken dat ik gedragswetenschappen snel kan koppelen aan de praktijk en dat ik zowel inhoudelijk advies, presentatie, coaching als dagvoorzitterschap goed kan combineren. Ik heb gemerkt dat een praktische doorvertaling van hersenwetenschap voor alle beslissers, beleidsmakers, managers en adviseurs zeer nuttig en tegelijk heel erg leuk is!

Samenwerkingspartners

Bovenkamers is een zelfstandige onderneming, maar werkt graag samen met partijen die waarden toevoegen. Met onderstaande partners is voor meerdere projecten is samengewerkt.

 

Impact Academy

impact academy

Tabula Rasa

Tabula Rasa

Euroforum

euroforum

NoviMores

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht logo