Project Description

Bovenkamers heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht in hoeverre landelijke campagnes op het gebied van afvalscheiding effect hebben gehad op gedrag. Daarbij zijn de meest effectieve methoden om afvalscheidingsgedrag te bevorderen in beeld gebracht.