Slimmer omgaan met weerstand bij realisatie van windmolens

Hieronder volgt de samenvatting van in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd als Thesisonderzoek binnen de Master Toegepaste Psychologie, Universiteit Utrecht. Het volledige rapport kunt u bekijken via: