Home/artikelen

Mondiale problemen kunnen we pas oplossen als we ons brein begrijpen Ofwel: Liever Midas Dekkers dan Albert Einstein

Onze soort heeft veel bereikt doordat we zo goed kunnen leren. We leren door evolutie, persoonlijke ervaringen en door voort te bouwen op andermans ervaringen. Dat heeft ons veel goeds gebracht zoals boeken, internet en chai latte. Toch lukt het onze soort niet goed om mondiale problemen op te losse […]

Mondiale problemen kunnen we pas oplossen als we ons brein begrijpen Ofwel: Liever Midas Dekkers dan Albert Einstein2020-12-07T11:10:23+00:00

Afspraak is afspraak, maar waarom dan?

We maken met elkaar veel afspraken voor een duurzame toekomst. Klimaatakkoorden, RES akkoorden, lozingsvergunningen, milieuwetgeving, Greendeals en convenanten. Soms tussen overheden, soms tussen overheid en bedrijven, soms tussen bedrijven, soms tussen personen. En soms maak je een afspraak met jez […]

Afspraak is afspraak, maar waarom dan?2020-01-28T00:34:31+00:00

Hoe kunnen we meer mensen ‘het goede’ laten doen? En waarom vernietigde Churchill de Franse vloot?

In de Tweede Wereldoorlog werd de Franse vloot tot zinken gebracht. Niet door de Duitsers, maar door de Engelse bondgenoot. Bij deze Britse aanval in 1940 vielen 1.300 Franse slachtoffers. Winston Churchill, die bekend stond als Francofiel, was bang dat de Franse vloot in Duitse handen zou vallen en […]

Hoe kunnen we meer mensen ‘het goede’ laten doen? En waarom vernietigde Churchill de Franse vloot?2019-10-08T16:18:48+00:00

Eén beïnvloeding is geen beïnvloeding, althans, meestal niet

‘Wat is nu DE maatregel waarmee iedereen ineens wel duurzame/veilige/gezonde keuzes maakt?’ Eens per maand wordt me gevraagd naar een dergelijke ‘silver bullet’ die alle knelpunten oplost. Deze geniale beïnvloeding bestaat voor een aantal situaties daadwerkelijk. Denk bijvoorbeeld a […]

Eén beïnvloeding is geen beïnvloeding, althans, meestal niet2020-01-21T14:00:35+00:00

Je hoeft niet sterk of slim te zijn, als je maar vriendelijk bent

Neanderthalers waren sterker dan wij en hadden een groter brein dan wij nu hebben. Vele primaten zijn slimmer en gemener dan wij. Wij zijn een slappe, niet al te slimme soort die toch de hele wereld domineert. Dat kunnen wij omdat wij vriendelijke apen zijn die hun emoties niet goed kunnen v […]

Je hoeft niet sterk of slim te zijn, als je maar vriendelijk bent2020-01-21T13:58:19+00:00

Achteruitgang biodiversiteit onzichtbaar voor hersenen

De berichtgeving over planten en dieren in Nederland maakt een mens niet altijd vrolijk. Er zijn steeds minder insecten, weidevogels en natuurgebieden en steeds meer woestijnen van Engels raaigras. Zien wij als beleidsmakers, boeren en burgers dan niet dat er iets moet veranderen? Waarschijnlijk nie […]

Achteruitgang biodiversiteit onzichtbaar voor hersenen2018-07-04T19:34:09+00:00

‘Daar en straks’ maakt een duurzaam coalitieakkoord makkelijker

Grootse vergezichten waren in de verkiezingscampagnes meestal ver te zoeken. Logisch. Onze hersenen zijn vooral geprogrammeerd voor overleven op korte termijn, dus met ‘emotie’ en het ‘hier en nu’ kan je makkelijker stemmen winnen. Een thema als duurzaamheid legt het al snel af tegen gratis parkeren […]

‘Daar en straks’ maakt een duurzaam coalitieakkoord makkelijker2018-07-04T09:46:16+00:00