Project omschrijving

Alle diensten >

Beïnvloedingscheck: vooraf controleren op effectiviteit

Met een snelle check kunt u Bovenkamers laten nagaan of uw communicatie (b.v. brief, poster, advertentie) of fysieke inrichting (b.v. woonomgeving, gebouwinrichting, gebruiksvoorwerp) effectief zal zijn en waar u nog kunt verbeteren.

Als u zich afvraagt of uw uiting het gewenste effect zal hebben dan kunt u bij Bovenkamers laten nagaan of uw interventie daadwerkelijk leidt tot het gewenste gedrag. In veel campagnes, inrichtingsvoorstellen en communicatie wordt de invloed van bewustzijn sterk overschat en de onbewuste invloeden op onze hersenen en daarmee op ons gedrag juist onderschat. Met een check vooraf brengen we in beeld wat u kunt verwachten aan respons. Dat kunnen we doen vanuit onze ervaring en onze kennis over gedrag. We kunnen het ook uitwerken met een (klein) experiment.

Een voorbeeld: Afvalscheidingsgedrag bij afvalverwerker

Een afvalverwerkingsbedrijf vroeg ons om eens mee te kijken naar het effect van diverse uitingen in het eigen bedrijf op het gebied van afvalscheiding. We keken onder meer naar deze poster die bedoeld was om meer afval te scheiden in een kantooromgeving:

De poster is mooi uitgevoerd en sluit aan bij ‘Nuttig voelen’. De poster zet sterk in op bewustwording en biedt geen handelingsperspectief. Bewustwording heeft weinig voorspellende waarde voor afvalscheiding. Je hebt liever dat er meer aandacht komt voor het gewenste gedrag: afval in de juiste bak gooien. De achtergrond van de poster is mooi, maar ook rommelig. Het trekt te veel aandacht terwijl je wilt dat die naar gewenst gedrag gaat. De poster roept onbewust associaties op met afval. Voor het motiveren van medewerkers moet meer aangesloten worden bij de afvalstromen die op kantoor worden gescheiden, b.v. drinkbekers.

Vanuit onze ervaring met effectieve beïnvloeding, zien we snel of het waarschijnlijk is dat uw uiting het gewenste effect gaat hebben. We geven u praktische suggesties voor verbetering die zorgen voor een optimaal resultaat.

Drie andere voorbeelden:

  • Jurylid Doorleer award Gemeentelijke afvalscheidingscampagnes (RWS)
  • Scan interventies duurzaam en sociaal gedrag bewoners (Ymere)
  • Visiting Critic Gezond gedrag in openbare ruimte (Ministerie IenW)

Panelgesprek: praktisch, luchtig en tot the point reflectie op gedrag

In live en online panels kan Bovenkamers vanuit gedragskennis reflecteren op actuele onderwerpen, beleidsvoorstellen en communicatie gerelateerd aan duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Anjo Travaille nam deel aan diverse panelgesprekken over onder meer de invloed van kennis op besluitvorming, innovatie, klimaat, duurzame mode, ruimtelijke inrichting, duurzaam waterbeheer en vele andere relevante onderwerpen.

Een voorbeeld: Do facts Matter?

Tijdens een brede (online) bijeenkomst van waterbeheerders in Nederland werd het effect van feiten & kennis in waterbeheer bediscussieerd. In het panelgesprek heeft Anjo laten zien dat feiten voor onze hersenen vaak weinig betekenis hebben. Veel oplossingen zitten in het aanbieden van de feiten: wanneer, door wie, op welke manier. Daarnaast kan je verandermomenten benutten of maken waarmee de invloed van feiten op zich veel sterker wordt omdat de doelgroep op dat moment echt aandacht heeft voor de inhoud.

Voorbeeldprojecten

  • Panelgesprek over Value Engineering (Prorail, 2020). Vanuit gedragsexpertise reflectie op deelname en kwaliteit van Value Engineering bij Prorail en partners.
  • Quick scan communicatie afvalscheiding (Renewi, 2020). Controle en praktisch advies over diverse materialen en het gebruik hiervan interne en externe communicatie op het gebied van afvalscheiding.
  • Reflectie op mobiliteitsinterventies (RHDHV, 2020). Reactie op gesprekken over smart mobility nu en in de toekomst i.r.t. onder meer beïnvloeding in de anderhalve meter samenleving en bezoekersstromen.
  • Weerstanden en framing GFT afval (Design Innovation Group, 2018). Beoordeling meer en minder effectieve framing en interventies t.b.v. scheiding van Groente Fruit en Tuinafval.
  • Panelgesprek Duurzame Fast Fashion (FNV/Pakhuis de Zwijger, 2019, 2020). Vanuit gedragsexpertise reflectie op mogelijkheden en onmogelijkheden voor duurzame mode.

Dit artikel sharen? Graag!