Project omschrijving

Alle diensten >

Bovenkamers ondersteunt overheden, bedrijven en andere organisaties al ruim 10 jaar bij  effectieve gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld Energiebesparing, Afvalscheiding, Gezonde inrichting, Klimaatmaatregelen, Samenwerking en Duurzame mobiliteit. Samen met opdrachtgevers hebben we interventies en communicatie ontwikkeld die leiden tot de gedragsverandering.

Beleid op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling mobiliteit en milieu heeft veelal tot doel om het gedrag van doelgroepen, stakeholders of beslissers op een bepaalde manier te beïnvloeden. Professionals werken dagelijks aan gedragsbeïnvloeding al noemen ze het wellicht anders, bijvoorbeeld communicatie, vergunningverlening of beleidsadvies. Als je hierbij slim inspeelt op werkelijke motieven van gedrag (dus niet op wat mensen je vertellen) dan kan je echt effectief beleid en communicatie realiseren.

Bovenkamers helpt beleidsmakers, managers en adviseurs met het ontwikkelen van effectief beleid. Hiervoor biedt Bovenkamers kennis over het achterhalen van de werkelijke drijfveren, veel ervaring met het ontwikkelen van effectieve interventies en veel inhoudelijke expertise.

Een voorbeeld: Ontwerp Gezonde stad Gemeente Utrecht

Voor het Beurskwartier en Lombokplein in Utrecht heeft Bovenkamers ontwerpuitgangspunten ontwikkeld voor het uitlokken van gezond gedrag van bewoners, reizigers, bouwers, ondernemers en kantoorwerkers. Deze uitgangspunten zijn overgenomen in de structuurvisie en worden de komende jaren gerealiseerd in de ontwikkeling van dit gebied.

Voorbeeldprojecten

  • Gedragspilot kauwgomoverlast in Den Haag (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 2020). Met onderzoek en diverse gedragsinterventies is de hoeveelheid kauwgom dat op straat wordt gegooid bij een middelbare school en een winkelcentrum met 80% verminderd.
  • Opzetten Infoquête zwerfafval (Rijkswaterstaat, 2020-2021). Ontwikkelen van een enquête waarmee gemeenten informatie ophalen en tegelijk het gedrag van burgers beï
  • Gezond gedrag uitlokken in Utrecht (Ministerie van I&W, 2018-2019). Advies over ontwerp uitgangspunten tbv gezond gedrag voor de structuurvisie van het te realiseren Beurskwartier in Utrecht.
  • Campagne afvalscheiding op scholen (Rijkswaterstaat/SME 2019-2020). Opzetten van een routeboek voor het door scholen zelfstanding invoeren afvalscheiding en aanpak zwerfafval. https://afvalopschool.nl/nieuws/routeboek-schone-school-online
  • Klimaatdialoog waterschap-gemeente (Waterschap Rijn en IJssel, 2020-2021). Begeleiding waterschappers bij het voeren van de gesprekken en maken van afspraken over klimaatmaatregelen.

Dit artikel sharen? Graag!